Все

Світовий ринок праці

1. Особливості формування й розвитку світового ринку праці.

2. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.

3. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

Питання до обговорення:

1. Охарактеризувати особливості формування й розвитку світового ринку праці. Визначити етапи розвитку міжнародної міграції робочої сили.

2. Охарактеризувати вплив процесів транснаціоналізації на міжнародну міграцію робочої сили.

3. Визначити напрямки міграції робочої сили.

4. Як впливає міграція на ринок праці.

5. Охарактеризувати основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

6. Визначити основні світові ринки та експортери робочої сили.

7. Місце мігрантів в структурі сучасного ринку праці.

Теми рефератів:

1. Особливості формування й розвитку світового ринку праці.

2. Україна у світових міграційних процесах.

3. Основні світові ринки та експортери робочої сили.

Практичне завдання 12.1

В країні А функція попиту на труд має наступне вираження: DL=100-5W, а функція пропозиції праці SL=60+3W, де W- реальна заробітна плата (дол. за годину). В країні Б відповідні функції мають вигляд: DL*=120-3W, SL*=40+5W.

Визначити обсяг зайнятості та рівноважний рівень заробітної плати в обох країнах. Який потенційний напрям міграції робочої сили?

В обох країнах зняти усі обмеження на еміграцію та імміграцію робочої сили. В наслідок міграції робітників в країні еміграції рівноважна погодинна оплата праці зросла на 1 дол. Визначити обсяг еміграції з цієї країни. Визначити новий рівень рівноважної заробітної плати в країні, що приймає робочу силу.

Практичне завдання 12.2

При інших однакових умовах, в наслідок міжнародної міграції робочої сили:

A) працівники, що залишились в країні еміграції, та підприємці в країні, що приймають робочу силу, отримують чистий економічний виграш,

Б) підприємці в країні еміграції робочої сили та працівники в країні, що приймає робочу силу, отримують чистий економічний виграш,

В) працівники, що залишились в країні еміграції, та працівники в країні, що приймає робочу силу, отримують чистий економічний виграш,

Г) підприємці і в країні еміграції, і в країні імміграції отримують чистий економічний виграш.

Тема 13


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *