Геоинформационные системы

Структурно-опорна схема

«Лінгводидактична концепція Василя Олександровича Сухомлинського»

Праці:
«Серце віддаю дітям» «Слово рідної мови» «Рідне слово» «Слово про слово» «Народження громадянина» «Батьківська педагогіка» та ін.
Твори для дітей:
«Добре слово», «Скажи людині: Здрастуй!», «Я хочу сказати своє слово», «Чванькувата буква», Співуча пір’їнка», «Ледача подушка» та ін.
Сухомлинський В.О. (1918—1970)
Видатний український педагог, учений, практик, мислитель
• Вчений визначив принципи, завдання і методи навчання дітей рідної мови.
• Головним завданням вважав — прищепити з раннього дитинства любов до рідної мови, щоб рід не слово жило й грало усіма барвами й відтінками молодої людини, говорило ы про віковічні багатства народу, про красу «рідної землі, про народні ідеали й прагнення».
• З-поміж шляхів виховання любові до рідного слова на етапі дошкільного дитинства — любов до материнської пісні, материнського слова, хатньої близької і рідної для дитини мови.
• Наголошував, що рідна мова — безцінне духовне багатство.
Професійний обов’язок педагога — досконале володіння рідною мовою, рідним словом, як засобом впливу на дітей і засобом виховання.
Принципи:
• Нерозривної єдності і взаємозв’язку держави, батьківщини і рідної мови
• Народності
• Національної спрямованості мовленнєвого розвитку дитини і навчання її рідної мови
• Урахування вікових особливостей дитини
• Уваги до краси і милозвучності української мови
• Емоційної насиченості й естетичної спрямованості мовленнєвого розвитку дитини
• Взаємозв’язку мислення і мови
• Сенсорно-лінгвістичного розвитку та навчання дітей рідної мови
• Інтеракційної діяльності в розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови

• Проаналізуйте завдання та шляхи виховання любові до рідного слова у дітей на етапі дошкільного дитинства за В.О.Сухомлинським.

• Шляхи розвитку мовлення у природі: спостереження й екскурсії у природу.
• Для доступності розповідей про природу проведення багаторазових спостережень за природними явищами, підкріплення побаченого словом.
• Малюнки спостережень дітей у альбомі, а пізніше складання розповіді за своїми малюнками.
• Проведення свят у природі (проводи літа, зустріч зими, весни, свято жайворонка).
Пропозиції щодо розповідання дітям:
• Педагог має дотримуватися міри у розпо­віданні.
• Розповіді вихователя мають бути яскра­вими, образними, невеликими.
• Емоційний та змістовний характер розпо­віді, вплив на почуття.
Не перевантажувати дитину інформацією, лавиною знань.
Відкривати перед дитиною у навколиш­ньому світі щось одне, але цікаво і зміс­товно.
Підходи щодо початкових етапів навчання грамоти:
• Навчання грамоти шестирічних дітей; проводити зі спостереженнями за природними явищами і малюванням («Школа радості»).
• Передумовою навчання грамоти є вихо­вання у дітей чуття рідної мови, «аро­мату • слів», «тонких відтінків звучання».
На початкових етапах — навчання гра­моти поєднувати з грою.
• Метод розвитку мовлення дітей-казка.
• Особливість розповідання казок на лоні природи, або ж у спеціально обладнаній кімнаті.
• Самостійне створення казок — дієвий шлях розвитку дитячого мовлення.
• Розвиток поетичного слуху та поетичної творчості дітей пі час розповідання на лоні природи.
• Складання альбому казок, дитячих роз­повідей.
Педагогічні погляди Василя Олександровича Сухомлинського у дошкільній лінгводидактиці

• Які пропозиції визначає видатний педагог щодо розповідання дітям? Чи не втратили вони актуальності сьогодні?

• Прокоментуйте поради вченого про мовну особистість педагога в світлі вимог сьогодення.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *